Vi vil

Opmuntre og udruste kvinder i ledelse og formidling,
der på mangfoldige måder peger på evangeliet om Jesus,
til gavn for kirke og samfund