FØBE-listen

LISTEN KOMMER SNART!

FØBE-listen er en nyoprettet oversigt over kristne kvinder, der tjener med ledelse og formidling. Formålet er at synliggøre de mange inspirerende og kompetente ressourcer, der er både i og uden for FØBE-netværket.

Mangler du på listen, så send frimodigt en mail.

Mangler du en kristen kvinde til at gå ind i en ledelsesopgave (fx bestyrelsesarbejde) eller formidlingsopgave (fx forkyndelse), så er du ligeledes velkommen til frimodigt at sende en mail.