Formål

  • At opmuntre og udruste kvinder i ledelse og formidling, der på mangfoldige måder peger på evangeliet om Jesus til velsignelse for kirke og samfund.

Det vil vi gøre gennem: 

  • Kvindenetværk, hvor vi vil samle og mobilisere kvinder, der står i en ledende og/eller formidlende tjeneste i kirke og samfund, for at skabe frimodighed og opmuntring i tjenesten.
  • Vi ønsker at være en stemme og ressource i kirke og samfund.